CRM Konvencija

PREAMBULĖ SUSITARIANČIOS ŠALYS, NORĖDAMOS suvienodinti tarptautinio krovinių vežimo sutarties sąlygas, t.y. tokiems vežimams reikalingus dokumentus ir vežėjo atsakomybę, SUSITARĖ TAIP: I SKYRIUS KONVENCIJOS TAIKYMO SRITIS 1 straipsnis 1. Ši Konvencija taikoma kelių transporto priemonėmis vežamo krovinio už užmokestį sutarčiai, kai krovinio siuntėjas Skaityti daugiau